top of page

Općenito

Vašim pristupanjem webstranici kongres-intenzivna.hr (u nastavku Stranica) smatrat će se da ste u cijelosti, bez ikakvih iznimki, upoznati s odredbama Pravilnika, da ste iste u potpunosti razumjeli. Prihvaćanjem ovih Uvjeta jamčite da ste zdravstveni radnik, medicinskog obrazovanja koji je, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovlašten obavljati i baviti se medicinskom djelatnošću. Prihvaćate korištenje Stranice samo za potrebe dopuštene Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i ostalih Komora u zdravstvu te da ni na koji način Stranicu nećete koristiti na način koji bi ometao ili uzrokovao prekid pružanja Usluga, ili pak nanosio štetu bilo kojoj trećoj osobi, već ćete ih koristiti savjesno, a za sve nejasnoće ili pitanja u svezi korištenja Stranice obratit ćete se korisničkoj podršci. Prihvaćanjem ovih Uvjeta pristajete na primanje svih obavijesti ili druge komunikacije putem podataka koje ste ispunili u svom profilu. Odredbe ovih Uvjeta uvijek će Vam biti dostupne kako biste mogli postupati sukladno istima.

Vlasnička i autorska prava

Vlasnik pruža Usluge u dobroj vjeri i nastojat će poduzeti sve što je u njegovoj moći da osigura maksimalno poštovanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, zaštite osobnih podataka, kodeksa medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i ostalih Komora u zdravstvu, zaštite dostojanstva svih osoba, zabrane diskriminacije, zaštite autorskih i drugih srodnih prava te promicanja humanih vrednota, ali ne može jamčiti za točnost, vjerodostojnost i istinitost podataka objavljenih na ovoj platformi, te u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u svezi korištenja Usluga, ili pak oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji Vam mogu postati dostupni korištenjem stranice. Suglasni ste i prihvaćate nadoknaditi Vlasnik-u, njegovim zaposlenicima, članovima uprave ili nadzornog odbora, poslovnim partnerima te svim trećim osobama svu štetu koja možda nastane iz ili u svezi korištenja Stranice suprotno ovim Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske ili kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i ostalih Komora u zdravstvu. Zabranjen je svaki oblik umnožavanja, kopiranja, uporabe, korištenja ili bilo koji drugi oblik iskorištavanja autorskih i srodnih prava svih materijala dostupnih na platformi bez prethodne pisane dozvole vlasnika, odnosno drugog nositelja autorskih i drugih srodnih prava. Vlasnik ima pravo odmah, čim uoči, ukloniti bilo koji sadržaj koji je suprotan pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima te kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i ostalih Komora u zdravstvu ili pak sadržaj kojim se na bilo koji način povrjeđuju prava trećih osoba, posebice prava pacijenata. Objavom bilo kojeg svog autorskog djela na platformi prenosite, bez naknade, te bez prostornog ili vremenskog ograničenja, na Vlasnika sva imovinska prava autora i druga autorska prenosiva prava, s time da Vlasnik tako stečena prava namjerava koristiti isključivo u svrhu zaštite ljudskog zdravlja te promocije zdravstvene struke. Vlasnik može izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete, o čemu će Vas obavijestiti prilikom Vaše prve sljedeće prijave za korištenje Platforme, te će svaku izmjenu ili dopunu Uvjeta učiniti stalno dostupnom. Nakon obavijesti o izmjenama ili dopunama Uvjeta, svakim daljnjim nastavkom korištenja Platforme, Vi pristajete te ste suglasni s izmijenjenim ili dopunjenim Uvjetima, koji će se primjenjivati na Vaš daljnji odnos s Vlasnik-om. Vi prihvaćate da vas Vlasnik može obavještavati, uključujući obavijesti o promjenama Uvjeta, putem Vaše elektroničke pošte, obične pošte ili objavama unutar Usluga. Ako Vlasnik ne iskoristi neko svoje pravo iz ovih Uvjeta ili pozitivnih propisa Republike Hrvatske, a na koje je ovlašten, takvo postupanje neće se smatrati odricanjem Vlasnik-a od njegovih prava te će mu ta prava i nadalje biti na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

Svi korisnici ove Stranice su suglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovoj Stranici kao i bilo kojim stranicama koje su povezane s ovom Stranicom. Vlasnik ulaže razumne napore radi uvrštavanja u sadržaj ove Stranice točnih i ažurnih informacija, ali ne daje nikakve izjave niti jamstva – izričite ili implicitne – u pogledu točnosti ili cjelovitosti tih informacija. Vlasnik ne odgovara za korištenje ove Stranice ili bilo koje druge stranice na koju je ili će biti moguć pristup putem ove Stranice. Ni Vlasnik niti bilo koja treća osoba koja sudjeluje u osmišljavanju, izradi ili održavanju ove Stranice ili bilo kojih Internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice nisu odgovorni ni na koji način za bilo kakvu posrednu, neposrednu, sporednu, posljedičnu ili bilo kakvu drugu štetu koja može nastati zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove Stranice ili bilo koje Internet stranice do koje je moguć pristup s ove Stranice, kako ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njezinom sadržaju. Vlasnik Stranice objavljuje sadržaje na stranici kako ih dobije od suradnika ili trećih strana i ne preuzima JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. Bez ograničavanja gore navedenog, Izrijekom se odriče svih jamstava: IZRAVNIH, POSREDNIH,   UKLJUČUJUĆI   JAMSTVA   PRODAJE,   POGODNOSTI ZA ODREĐENU
NAMJENU, JAMSTVA IZ POSLOVNOG ODNOSA ILI PRIMJENE trgovine. Ne dajemo nikakvo
jamstvo DA će navedena Stranica ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE ILI biti dostupna u bilo koje vrijeme SIGURNO ILI BEZ POGREŠAKA. Ne dajemo nikakvo jamstvo za točnost, pravovremenost, potpunost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja dobivenog od strane suradnika ili trećih strana. VI STE JEDINI ODGOVORNI ZA SVE vaše komunikacije i interakcije s drugim korisnicima Stranice. RAZUMIJETE da Vlasnik ne preuzima odgovornost za bilo kojeg korisnika Stranice niti mi za KORISNIČKI SADRŽAJ. NE daje medicinske savjete i ne preporučuje niti direktno podržava bilo koji proizvod, terapiju, ispitivanje, mišljenja, liječničke i ostale zdravstvene profesije.

Veze sa drugim Internet stranicama

Vlasnik nema nikakve kontrole i ne odgovara za sadržaj informacija na Internet stranicama trećih osoba niti za korištenje tih stranica, ukoliko je pristup tim stranicama omogućen sa ove Stranice. Isključivo je vlasnik odnosnih stranica odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici ove Stranice upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uvjetima korištenja tih stranica koje su istaknute na tim stranicama. Vlasnik ne odgovara za niti daje korisnicima ove Stranice bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na tim Internet stranicama. Kolačići su datoteke koje se mogu postaviti na tvrdi disk računala, nakon danog dopuštenja. Za više informacija o kolačićima molimo posjetite:  https://azop.hr/vodic-o-obradi-osobnih-podataka-putem-kolacica/ 

Čuvanje i zaštita osobnih podataka

Vlasnik namjerava Vaše podatke obrađivati u svrhe marketinga i upoznati ste s Vašim pravom
da se usprotivite obradi osobnih podataka u te svrhe. U tom slučaju Vaši osobni podaci neće
biti korišteni s tim ciljem. Prilikom korištenja Platforme obvezujete se da nećete učiniti
dostupnim drugim korisnicima bilo koji sadržaj kojim bi se na bilo koji način ugrožavala prava
trećih osoba, posebice štiteći autorska i druga srodna prava, te prava pacijenata, u kojem
smislu ćete, pri poduzimanju bilo koje vrste aktivnosti na platformi, poduzeti sve potrebne mjere
radi anonimizacije podataka o pacijentima, kako se ni na koji način ne bi mogao otkriti osobni
identitet pojedinog pacijenta, a u suprotnom snosite isključivu i neograničenu odgovornost.
Također, prije bilo kakvog iznošenja podataka o pacijentu ili korištenja bilo koje vrste podataka,
slika, medicinskih nalaza ili bilo kojih drugih rezultata nastalih tijekom ili u svrhu medicinskih
istraživanja ili liječenja, obvezujete se pribaviti izričitu privolu pacijenta. Vlasnik će svoje Usluge
pružati po principu „viđeno-kupljeno“, u smislu da Vlasnik ne može jamčiti da će pružanje
Usluge biti bez prekida ili bez poteškoća u radu. Vlasnik se posebno obvezuje štititi Vaše
osobne podatke, te poduzeti sve potrebne mjere zaštite, sukladno svojem najboljem znanju i
mogućnostima, kako bi osigurao tajnost i nepovredivost Vaših osobnih podataka, ali ne može
jamčiti 100% zaštitu budući da ne postoji takva zaštita od napada računalnih virusa ili drugih
oblika štetnih softvera, u čijem slučaju se isključuje odgovornost Vlasnika.

Završne odredbe

Ako je pojedina odredba ovih Uvjeta u suprotnosti s prisilnim propisima, ništetnost pojedine
odredbe ne utječe na valjanost čitavih Uvjeta, te će se, umjesto ništetne odredbe, primjenjivati
odgovarajuće odredbe pozitivnih propisa koje uređuju to područje. Sve eventualne
nesporazume iz i u svezi ovih Uvjeta, Vi i Vlasnik nastojat ćete riješiti mirnim putem, dok se u
suprotnom ugovara nadležnost suda u Zagrebu i primjena prava Republike Hrvatske.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o uslugama ili ovim Uvjetima, ili želite dati povratne informacije, molimo
kontaktirajte nas na help@emed.hr


Slanjem povratne informacije i prijedloga, predajete trajno, neopozivo pravo nad
intelektualnim vlasništvom koje dajete u datoj informaciji.

bottom of page